Årstal
0

Top 20 begivenheder i år 1933

Her er en liste over de 20 mest betydningsfulde begivenheder fra år 1933:

 1. Hitlers magtovertagelse – Adolf Hitler blev kansler i Tyskland den 30. januar.
 2. Rigsdagsbranden – Den tyske Rigsdag brændte den 27. februar, hvilket førte til øget repression mod kommunister og andre politiske modstandere.
 3. Oprettelsen af koncentrationslejre – De første koncentrationslejre blev etableret i Tyskland, herunder Dachau.
 4. Reichstagsbrandforordningen – Hitler fik fuldmagter via denne forordning til at suspendere borgerrettigheder og bekæmpe politiske modstandere.
 5. De lange knivers nat – En serie af politiske mord udført af nazistiske SS og Gestapo for at konsolidere Hitlers magt.
 6. Afskaffelse af Weimarrepublikken – Hitler eliminerede den tyske republikanske regeringsform og etablerede sit diktatur.
 7. New Deal politikker – I USA indførte præsident Franklin D. Roosevelt New Deal, en række økonomiske programmer til modvirke den store depression.
 8. Forbudet mod jøder i offentlige stillinger – Tyskland vedtog love, der forbød jøder at have regeringsjob.
 9. Udgivelsen af Mein Kampf i Holland – Hitlers Mein Kampf blev udgivet på hollandsk.
 10. 20. ændringsforslag til USA’s forfatning – Ændringen ændrede datoen for præsidentskiftet og åbningen af kongressessioner.
 11. Prohibitionens ophør i USA – Med den 21. ændring blev forbuddet mod alkohol ophævet.
 12. Nazistisk ensretningspolitik – Tyskland indførte politikker for at nazificere alle aspekter af det tyske samfund.
 13. Franklin D. Roosevelt bliver indsat som præsident i USA – Indsættelse fandt sted den 4. marts.
 14. Holodomor kulminerer – En massiv hungersnød, forstærket af Sovjetunionens politikker, kulminerede i Ukraine.
 15. Grundlæggelse af Gestapo – Gestapo, den hemmelige statspoliti, blev grundlagt i Tyskland af Hermann Göring.
 16. Opening of the first concentration camp at Dachau – Dachau, som var den første statsoprettede koncentrationslejr, åbnede i marts.
 17. Afskaffelse af alle partier undtagen NSDAP i Tyskland – Kun nazipartiet var tilladt, hvilket effektivt gjorde Tyskland til en etpartistat.
 18. USA forlader guldstandarden – Roosevelt fjernede USA fra guldstandarden for at bekæmpe den økonomiske depression.
 19. TVA (Tennessee Valley Authority) – En del af New Deal, etableret for regional økonomisk udvikling.
 20. Etableringen af Reichskulturkammer – Kontrol organ for at overvåge og regulere kunst og kultur i Nazi-Tyskland.

1933 – Et Skelsættende År for Diktatur og Depression

Det historie-omvæltende år 1933 var vidne til begivenheder, der ville forme historiens gang for evigt. I Tyskland gennemgik landet en mørk transformation, da Adolf Hitler tiltrådte som rigskansler den 30. januar og hurtigt eliminerede alt demokratisk opposition og etablerede sit brutale nazistiske styre.

Blot en måned efter Hitlers magtovertagelse fandt den berygtede Rigsdagsbrand sted den 27. februar. Dette tilsyneladende påsatte brandattentat gav Hitler påskud til at indføre Rigsdagsbrandforordningen, som suspenderede alle borgerrettigheder. Kommunister og andre politiske modstandere blev forfulgt og arresteret.

Indenfor få måneder konsoliderede Hitler sin magt yderligere ved at afvikle Weimarrepublikken og opløse alle andre partier end nazistpartiet NSDAP. De første statslige koncentrationslejre, såsom Dachau, blev oprettet til at internere systemkritikere og regimets modstandere.

For at styrke sit jerngreb om magten iværksatte Hitler en “Gleichschaltung” – en ensretningspolitik for at nazificere samtlige aspekter af det tyske samfundsliv, uddannelse, kultur og medier. Nazistisk propaganda og ideologi dominerede alle samfundslag.

I kulminationen af den nazistiske magtkamp indtraf den berømte og brutale begivenhed kendt som “De lange knivers nat”, hvor Hitlers SS og Gestapo likviderede politiske rivaler internt i selve nazistpartiet. Dette blodbad styrkede Hitlers personlige diktatur i Tyskland.

Jøderne blev tidligt udsat for de nazistiske lovmæssige forføjelser, da de blev frataget statsborgerskab og rettigheder, og blev nægtet at bestride offentlige stillinger. Nazismens antisemitiske racepolitik var skridtet på vejen mod Holocaust.

Mens Tyskland svøbtes i Naziterroren, sled resten af verden med eftervirkningerne af den store depression. I USA tiltrådte Franklin D. Roosevelt som præsident i 1933 og iværksatte sin vidtrækkende New Deal – et historisk program for at bane vej ud af krisen gennem statslige arbejdsprogrammer og økonomiske redningspakker.

Roosevelt tog blandt andet USA af guldstandarden for at booste økonomien og genindførte lovlig alkoholproduktion efter Prohibitionens ophør. Oprettelsen af TVA (Tennessee Valley Authority) søgte at hjælpe på den regionale udvikling i Sydstaterne.

På den anden side af Atlanten kulminerede den sovjetiske Holodomor-hungersnød i Ukraine, der havde kostet millioner af liv grundet Sovjetunionens omfordeling af Ukraine ressourcer og fødevarer. En menneskeskabt tragedie forværret af styrets politikker.

1933 var et brændpunkt, hvor diktaturets og frihedens kræfter brødes i en nødsituationen verden over. Nazismen rejste sit skræmmende hoved, mens demokratiske stemmer kæmpede imod desperation og økonomiske sammenbrud. Året satte kursen for et turbulent årti at følge i historiens bloddryppende spor.

Tags: årstal

More Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Fill out this field
Fill out this field
Indtast venligst en gyldig e-mailadresse.
You need to agree with the terms to proceed

Most Viewed Posts