Årstal
0

Top 20 begivenheder i år 1839

Her er en liste over betydningsfulde begivenheder fra år 1839:

 1. Januar – Slaget ved Yungay: Chile besejrer Peru-Bolivia i Slaget ved Yungay, hvilket afslutter krigen mellem Chile og Peru-Bolivianske konføderation.
 2. August – Louis Daguerre præsenterer daguerreotypien: Den franske kunstner og kemiker Louis Daguerre offentliggør daguerreotypi-processen, som revolutionerer fotografering.
 3. Abolition of Slavery in British Colonies: Slaveri bliver officielt afskaffet i hele det Britiske Imperium efter Slavery Abolition Act fra 1833 træder i kraft.
 4. Februar – Første Opiumskrig: Konflikten mellem Storbritannien og Qing-dynastiet i Kina begynder og fører til den første Opiumskrig.
 5. Charles Goodyear opfinder vulkanisering: Den amerikanske opfinder Goodyear opfinder vulkaniseringen af gummi, hvilket fører til en revolution inden for fremstillingen af gummiprodukter.
 6. Grundlæggelsen af det moderne Egypten: Muhammad Ali Pasha anerkendes som herredømme i Egypten, hvilket markerer begyndelsen på moderne Egyptisk historie.
 7. Mérida-erklæringen: Yucatán erklærer sig uafhængig af Mexico under Caste-krigen.
 8. November – Pennsylvania-krisen: Pennsylvania-default krisen skyldes finanspolitisk ubalance og skaber langvarige konsekvenser i USA’s økonomi.
 9. Første brug af elektrisk telegraf: Samuel Morse demonstrerer den første praktiske anvendelse af elektromagnetisk telegraf.
 10. Januar – Den Franske besættelse af Algeriet fortsætter: Frankrig fortsætter sin koloniale ekspansion i Nordafrika ved at konsolidere sit hold over Algeriet.
 11. April – Dampskibsselskabet “Great Western” gennemfører sin første transatlantiske krydsning: Selskabet etablerer en fast rute mellem Bristol og New York.
 12. Fængselsreformer i USA: Dorothea Dix påbegynder sine indsatser for at reformere forholdene i USA’s mentale asyler.
 13. Pave Gregor XVI fordømmer slaveri: Paven udsender en encyklika, der kritiserer og fordømmer slaveriet.
 14. Portland Vase bliver ødelagt: Den berømte romerske glasvase, forvaret i Britisk Museum, bliver smadret og senere restaureret.
 15. Etableringen af Afghanistans grænser: Den britisk-russisk-turkmenske aftale fastslår grænserne for det moderne Afghanistan.
 16. Opdagelsen af Neptunernes måner: Astronomer opdager flere af Neptuns naturlige satellitter.
 17. Valget af Martin Van Buren genvalgt som USA’s præsident: Van Buren taber dog til William Henry Harrison i det efterfølgende valg.
 18. Sverige-Norge forbinder Stockholm og Oslo med telegraf: Telegraf-forbindelse etableres, hvilket forbedrer kommunikationen mellem de skandinaviske hovedstæder.
 19. Tysk føderation forbuder børnearbejde: Mange tyske stater indfører love som begrænser eller forbyder arbejde af børn.
 20. Juli – Slaveri ophører i Frankrigs kolonier: Efter en række love og dekreter afskaffes slaveriet gradvist i de franske kolonier.

Året 1839 var vidne til en række betydningsfulde begivenheder over hele verden. Fra militære konflikter til teknologiske landvindinger og sociale reformer, formede dette år verdenshistorien i væsentlig grad.

I Sydamerika fandt det afgørende Slag ved Yungay sted i januar, hvor Chile besejrede Peru-Bolivia og dermed afsluttede krigen mellem de to nationer. I Europa præsenterede den franske opfinder Louis Daguerre sin revolutionerende daguerreotypi-proces, der blev forløberen for moderne fotografering.

Året markerede også afslutningen på en æra, da slaveri officielt blev afskaffet i hele det Britiske Imperium efter Slavery Abolition Act fra 1833 trådte i kraft. I Nordamerika opfandt Charles Goodyear vulkaniseringen af gummi, hvilket omformede produktionen af gummiprodukter.

I Mellemøsten anerkendte stormagnterne Muhammad Ali Pasha som herredømme i Egypten, hvilket markerede begyndelsen på det moderne Egyptens historie. I Mexico erklærede Yucatán sig uafhængig under Caste-krigen, mens Pennsylvania-krisen medførte langvarige økonomiske konsekvenser i USA.

Teknologisk set så året den første demonstration af den praktiske anvendelse af elektromagnetisk telegraf af Samuel Morse. Transatlantiske krydsninger blev også muliggjort, da dampskibsselskabet Great Western etablerede en fast rute mellem Bristol og New York.

På det sociale område påbegyndte Dorothea Dix sine indsatser for at reformere forholdene i USA’s mentale asyler, mens Pave Gregor XVI udsendte en encyklika, der kritiserede og fordømte slaveriet. I Britisk Museum blev den berømte Portland Vase ødelagt, men blev senere restaureret.

Internationalt blev grænserne for det moderne Afghanistan fastlagt, mens astronomer opdagede flere af Neptunernes naturlige satellitter. I amerikansk politik tabte den siddende præsident Martin Van Buren præsidentvalget til William Henry Harrison.

I Skandinavien forbedrede etableringen af en telegraf-forbindelse mellem Stockholm og Oslo kommunikationen mellem de to hovedstæder. I Tyskland indførte flere stater love, der begrænsede eller forbød børnearbejde.

Endelig skrider afslutningen af slaveriet videre i de franske kolonier efter en række love og dekreter, der gradvist forordnede dets ophævelse.

Med militære konflikter, teknologiske gennembrud, sociale reformer og politiske forandringer formede begivenhederne i 1839 kursen for historien på mange områder af den daværende verden.

Tags: årstal

More Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Fill out this field
Fill out this field
Indtast venligst en gyldig e-mailadresse.
You need to agree with the terms to proceed

Most Viewed Posts